18. april 2011

Så rart....

...At vi alle vil leve lenge,
men ingen vil bli gammel!

...At uansett hvor mye eller lite som skjer,
så er det akkurat nok til å fylle dagens aviser!

... At den som har minst å si,
ofte er den som har mest å si!

...At du må være gammel,
for at noen skal si du ser ung ut!

...At man bør fortelle sannheten,
men ikke alle sannheter bør fortelles!

...At noen mennesker ville fått sagt mer,
hvis de snakket mindre!

...At en ekspert vet nesten alt om nesten ingenting!

...At du kan mislykkes mange ganger,
men er ikke mislykket før du skylder på andre!

...At jo eldre jeg blir,
dess mer tviler jeg på at visdommen kommer med årene!

...At det en vet, vet ingen,
men det to vet, vet alle!

...At jeg er sterkest når jeg tør innrømme mine svakheter!post signature

Ingen kommentarer: